تاثیر مناظر اتاق بیمارستان بر بهبود بیماران بعد از جراحی

بیمارانی که بعد از جراحی برای بهبود در اتاقی با پنجره ای رو به سوی منظره هستند نسبت به دیگران، 10 درصد کمتر در بیمارستان مانده و مسکن کمتری مصرف می کنند.

view-through-a-window-on-recoveryدر اتاقهای ویژه جهت بهبود بیمار بعد از عمل جراحی در بیمارستان، بیمارانی که در مقابل پنجره ای رو به سوی مناظری از درختان هستند نسبت به بیمارانی که پنجره اتاق آنها رو به سوی یک دیوار آجری است، به میزان 10 درصد کمتر در بیمارستان می مانند و مسکن های قوی کمتری برای بهبودشان مصرف می کنند؛ همچنین طبق گفته پرستاران، انرژی منفی و سخنان ناامیدکننده کمتری از این بیماران گزارش شده است.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Ulrich, Roger. (1984) View through a window may influence recovery from surgery.Science, 224(4647) 224-225.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

 فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

تاثیر مناظر اتاق بیمارستان بر بهبود بیماران بعد از جراحی
تاثیر مناظر اتاق بیمارستان بر بهبود بیماران بعد از جراحی

نویسنده:

مطالب مرتبط