ارج نهادن پخت نان در روستای پارسیان

مردم روستای پارسیان برای نان حرمت قائل بوده و پخت نان را نوعی عبادت می دانند. بنابراین جهت گیری تنور رو به قبله است تا بر حس معنوی این فعل مقدس بیافزاید.

ارج نهادن پخت نان در روستای پارسیان

معماری هر منطقه متأثر از ایدئولوژی مردم همان منطقه است. مردم روستای پارسیان واقع در استان گلستان «نان» را مقدس و منشأ برکت می دانند و برای آن حرمت خاصی قائلند. همچنین زحمتی که زنان روستا برای پخت نان می کشند را ارج نهاده و پخت نان را نوعی عبادت می دانند. بنابراین جهت گیری تنور در این روستا رو به قبله است تا بر حس معنوی این فعل مقدس بیافزاید.

Sacrificeing bread baking in the Parsian village
عکس: بهشته جعفری / روستای پارسیان/ استان گلستان/ بهار 1396

نمونه خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

ارج نهادن پخت نان در روستای پارسیان
ارج نهادن پخت نان در روستای پارسیان

نویسنده:

  • بهشته جعفری

    کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مطالب مرتبط