آرشیو تمرکز

تاثیر پیاده روی در پارک بر کودکان
صدف قانع

تاثیر پیاده روی در پارک بر کودکان

کودکان مبتلا به “اختلالات رفتاری ناشی از کمبود توجه”، پس از پیاده روی در پارک، “تمرکز” بهتری داشته اند. پیاده روی در دیگر فضاها چنین نتیجه ای نداشته است.