آرشیو بازآفرینی

ایده های بازآفرینی روستای شانگ پینگ
آتنا هرمزی

ایده های بازآفرینی روستای شانگ پینگ

روستای شانگ پینگ با کشاورزی سنتی و فرهنگ هاکا به عنوان روستای تاریخی انتخاب و بازآفرینی مدرسه‌ یانگ و کوهستان تای ‌فو تای در آن انجام شد.

توسعه گذرگاه حاشیه رودخانه شیکاگو
وحیده پوراحمدی لاله

توسعه گذرگاه حاشیه رودخانه شیکاگو

پروژه‌ گذرگاه رودخانه شیکاگو که ابتکاری برای دستیابی دوباره به رودخانه با اهداف اکولوژیکی، تفریحی و فواید اقتصادی برای شهر بود؛ نقش آنرا تغییر داده است.

قدرت طراحی اشتراکی در برنامه بازآفرینی شهری
مجتبی خلیلی

قدرت طراحی اشتراکی در برنامه بازآفرینی شهری

کلمات بازآفرینی و احیاء برای توصیف روند نوسازی کالبدی و معنایی به کار می روند. این مطلب به بررسی پروژه ای که با همکاری مردم محلی اجرا شده، می پردازد.

تبدیل سایت کشتی سازی به پارک بوم شناسی
شادی رجبی

تبدیل سایت کشتی سازی به پارک بوم شناسی

چگونه می توان سایت های صنعتی متروکه را احیا کرد؟ بررسی پروژه سایت کشتی سازی ژونگ شان که به یک پارک بوم شناسی بدل شده به یافتن پاسخ برای این سوال کمک می کند.