آرشیو اکولوژی

تیم واترمن
آناهیتا مدرک

تیم واترمن

معماران منظر در طراحی شهرها و روستاها، نسبت به جغرافیدانان توجه بیشتری به اکولوژی دارند که به تعادل در طرح می‌ انجامد. تیم واترمن – معمارمنظر

تیموتی اینگلدیس
آناهیتا مدرک

تیموتی اینگلدیس

چنانچه بپذیریم که اکولوژی علم بررسی روابط بین ارگانیسم‌ها و نیز رابطه آنها با محیط پیرامون شان باشد پس می توان جامعه شناسی را شاخه ایی از اکولوژی دانست که در زیرمجموعه خود (مقیاس انسانی) به روابط بین ارگانیسم ها و محیط خاص آنها می پردازد. تیموتی اینگلدیس – انسان شناس Timothy Ingoldis – Anthropologist

مایکل وان والکن برگ
آناهیتا مدرک

مایکل وان والکن برگ

منظر شهري چگونگي تغيير در شهرسازي سنتي را به چالش می کشد. شهرسازي اكولوژيك رویکردی برای افزایش ظرافت و تكنيك اكولوژي در ساخت شهرها است. مایکل وان والکن برگ

گوشواره زرد، زینت آویز درختان
هادی قاسمی

گوشواره های زرد تهران

استفاده از کارتهای زرد جلب‌ کننده حشرات که به‌ مثابه گوشواره از درختان آویزان شده اند تنها راه مقابله با آفت سفید بالک (مگس سفید) درختان توت برگی است.