آرشیو کتابخوانی

کتاب فرم و بافت در معماری منظر
پیمان گلچین

کتاب فرم و بافت در معماری منظر

انتشارات جهاد دانشگاهی به تازگی کتاب فرم و بافت در معماری منظر به تالیف کاترین دی و ترجمه دکتر محسن کافی و مهندس پیمان گلچین را وارد بازار کرده است.

نخل؛ داستانی از دل باور مردم سرزمین ایران
زهرا ایلیاتی

نخل؛ داستانی از دل باور مردم سرزمین ایران

قصه نخل مانند چشمه از دل باور پاک و سنت آبادیهای حاشیه کویر می جوشد، از دره های پر فراز و نشیب سالهای دور می گذرد و در بستر زندگی روزمره مردم جریان می یابد.