آرشیو پرونده سفر گیلان

پرونده منظر فرهنگی گیلان
پریچهر اصل فلاح

پرونده منظر فرهنگی گیلان

پرونده حاضر، حاصل بازدید ها و دریافت های دانشجویان از سفر پژوهشی به قلعه رودخان، ماسوله، تالاب انزلی و سواحل جنگلی گیلان است که در قالب مقاله و گزارش منتشر می شود.

دست درازی بشر به منظر طبیعی گیسوم
پروانه رسولی

دست درازی بشر به منظر طبیعی گیسوم

پیوند بین جنگل و دریا در گیسوم پتانسیلی قوی برای گردشگری است. اما این منظر طبیعی منحصر به فرد، با مداخلاتی برای جذب گردشگر، در معرض تهدید قرار گرفته است.

منظر راه و مفهوم رسیدن در مسیر قلعه رودخان
سیدمحمد صادق سیدعلیپور

منظر راه و مفهوم رسیدن در مسیر قلعه رودخان

در مسیر طولانی قلعه رودخان، با وجود ویژگی‌های بستر راه و مناظر بدیع طول مسیر، راه علاوه بر جنبه عملکردی، نقش‌های دیگری را پذیرفته و اهمیت آن دو چندان می شود.

عوامل موثر در تخریب منظر تالاب انزلی
الهام پدرامی

عوامل موثر در تخریب منظر تالاب انزلی

زنگ خطر برای نابودی تالاب انزلی به صدا درآمده است و نقش انسان و مداخله های او که باعث بر هم زدن چرخه تعادلی تالاب شده، بسیار پررنگ است.

عدم توجه به بستر و اقلیم در مسیر قلعه رودخان
مهدی امیری خراسانی

عدم توجه به بستر و اقلیم در مسیر قلعه رودخان

مسیر طراحی شده منتهی به قلعه رودخان، مجموعه ای از پله و رامپ در جنگلی انبوه است. در طراحی این مسیر به مولفه های محیطی بستر و شرایط اقلیمی منطقه کمتر توجه شده است.

منظر جدید تالاب انزلی پس از نابودی
کیوان کیانی

منظر جدید تالاب انزلی پس از نابودی

تالاب انزلی یک منظر طبیعی-شهری بسیار با ارزش است که هویت منطقه را شکل داده و مکانی برای امرار معاش اهالی است. اما روند فعلی،‌ آن را به سوی نابودی سوق می دهد.

تاثیر توریسم بر تخریب منظر فرهنگی گیلان
امین مقصودی

تاثیر توریسم بر تخریب منظر فرهنگی گیلان

توسعه صنعت توریسم نیازمند فرهنگ سازی نظام مند برای گردشگران و ساکنان بومی منطقه است تا هر گروه نقش خود را در حفظ منظر این مناطق به درستی ایفا کنند.

طبیعت گزیده در ماسوله
مینا لطف اللهی یقین

طبیعت گزیده در ماسوله

از عوامل هویت ساز در روستای ماسوله می توان معماری هم سو با طبیعت در رنگ، طرح و روح فضا را برشمرد. همه چیز در این روستا متعلق به طبیعت یا برگرفته از آن است.

ادراک فضا در ساحل گیسوم
مرضیه مولایی

ادراک فضا در ساحل گیسوم

ادراک جزیی در ساحل گیسوم به واسطه انتخاب درست عناصر خرد منظر حاصل می شود. با بومی کردن عناصر می توان به تقویت حس مکان و خاطره انگیزی فضا برای مخاطب کمک کرد.

بافت گیاهی الحاقی در جنگل گیسوم
یاسمن حسینی

بافت گیاهی الحاقی در جنگل گیسوم

دو مشکل گونه گیاهی و نظام کاشت در بخش مصنوع جنگل گیسوم بر ادراک منظر آن تاثیر نامطلوبی گذاشته است. اتنخاب توسکای قشقایی و کاشت ارگانیک آن راه حل مناسبی است.