آرشیو گزیده پژوهش

تاثیر حضور درختان بر عابران و دوچرخه سواران
شبنم محمدزاده

تاثیر حضور درختان بر عابران و دوچرخه سواران

مطابق با تحقیقی در بوستون، عابران پیاده و دوچرخه سوران احساس می کنند که حضور درختان و بوته ها باعث ایجاد حس خنکی شده و کمتر در معرض آلودگی قرار می گیرند.

تاثیر تالابهای ساحلی بر کاهش خسارتهای ناشی از سیل
شبنم محمدزاده

تاثیر تالابهای ساحلی بر کاهش خسارتهای سیل

یک پژوهش در 12 ایالت آمریکا نشانگر آن است که حضور تالابهای ساحلی در طول طوفان سندی در سال 2012 از 625 میلیون دلار خسارت ناشی از سیل جلوگیری کرده است.

تاثیر منظر طبیعی زمین بازی بر رفتار کودکان
شبنم محمدزاده

تاثیر منظر طبیعی زمین بازی بر رفتار کودکان

مطالعه رفتار کودکان قبل و بعد از تبدیل زمین قدیمی به زمین بازی با منظر طبیعی نشانگر افزایش دو برابری زمان بازی پس از افزودن نهر آب، گلها، صخره ها و … است.

کاهش اعمال خشونت آمیز با ایجاد فضای سبز
شبنم محمدزاده

کاهش اعمال خشونت آمیز با ایجاد فضای سبز

پاکسازی کم هزینه محیط و ایجاد فضای سبز در زمینهای خالی سبب کاهش 29 درصدی اعمال خشونت آمیز با سلاح گرم و 13.3 درصدی در جرم و جنایت در محلات زیر خط فقر شده است.

تاثیر پوشش درختان بر میزان مصرف انرژی ساختمانهای مسکونی
شبنم محمدزاده

تاثیر درختان بر مصرف انرژی ساختمان مسکونی

تحلیل و ارزیابی جامع پوشش درختان در شهر و تاثیر آنها بر میزان مصرف انرژی نشانگر کاهش کلی میزان مصرف انرژی در ناحیه مسکونی در حدود 7.2 درصد به صورت تخمینی است.          

تاثیر پوشش درختان بر سلامت ساکنان
شبنم محمدزاده

تاثیر پوشش درختان بر سلامت ساکنان

افزایش پوشش درختان در یک محله بدون در نظر گرفتن نحوه دسترسی به فضای سبز با بهبود سلامت ساکنان، کاهش میزان چاقی و افزایش انسجام اجتماعی، در ارتباط بوده است.

تاثیر فضاهای سبز و باغها در مراکز درمانی بر ساکنان
مهدی فاطمی

تاثیر فضاهای سبز در مراکز درمانی بر ساکنان

در نظر گرفتن فضای سبز و باغها در طراحی، تاثیرات قابل توجهی از جمله کاهش افسردگی و بی قراری روانی ساکنان و به خصوص کاهش استرس بیماران مراکز درمانی داشته است.

تاثیر پوشش گیاهی بر میزان نفوذپذیری خاک
مهدی فاطمی

تاثیر پوشش گیاهی بر میزان نفوذپذیری خاک

پوشش گیاهی میزان نفوذپذیری خاک را افزایش می دهد. آزمایشها نشان می دهد که افزایش میزان نفوذپذیری پیرامون ریشه بوته ها به دلیل منافذ موجود در خاک بوده است.

نقش بامهای سبز در کاهش ذرات معلق در هوا
مهدی فاطمی

نقش بامهای سبز در کاهش ذرات معلق در هوا

مطابق با یک پژوهش، اگر تمامی بامهای مسطحِ یک منطقه در منچستر را “بامهای سبز” تشکیل دهند، سالانه 0.21 تن از “ذرات معلق” از محیط خارج می شوند.

تاثیر فضای سبز و طبیعت بر عملکرد شناختی کودکان
نورا وحیدیان

تاثیر فضای سبز و طبیعت بر عملکرد شناختی کودکان

کودکانی که خانه جدیدشان بیشترین دید را به “فضای سبز” و “طبیعت” داشته، بالاترین سطح “عملکرد شناختی” را در آزمونهایی که پس از نقل مکان انجام شده، داشته اند.

تاثیر حضور در محیط طبیعی بر افراد
شبنم محمدزاده

تاثیر حضور در محیط طبیعی بر افراد

حضور در طبیعت منجر به کاهش استرس، خستگی ذهنی و خطاهای احتمالی صورت گرفته توسط فرد شده و دقت، کارایی و تاثیرگذاری او را افزایش می دهد.

تاثیر فضای باز مدارس بر دانش آموزان
شبنم محمدزاده

تاثیر فضای باز مدارس بر دانش آموزان

مدارسی که فضای باز آن از تنوع زیستی برخوردار است، نحوه ارتباط دانش آموزان با محیط بیرونی پیچیده تر و فرصتهای بیشتری برای بازیهای کارکردی و سمبلیک وجود دارد.

نقش درختان در گودالهای زیستی
شیما طریقی اکبر

نقش درختان در گودالهای زیستی

“گودالهای زیستی”، جوی هایی هستند که دو طرف آنها دارای شیب ملایمی بوده و با گیاهان و درختان پوشیده می شود؛ محور مرکزی این گودالها به عنوان زهکش عمل می کند.