طراوت نوریان

طراوت نوریان

دانشجوى کارشناسی ارشد معمارى دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات
پیوستگی انسان و طبیعت در هند

پیوستگی انسان و طبیعت در هند

در تفکرات بودایی نه تنها انسان را غالب بر طبیعت نمی ‌دانند، حتی انسان را در طبیعت یا همراه با آن نمی‌ شمارند، بلکه این دو را در تلفیق با هم تلقی می‌ کنند.

چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

چگونگی درگیر شدن حواس انسانی در تعامل با محیط پیرامون روستای درک

انسان با قرارگیری در روستای درک و ساحل بریس با تمامی حواس خود آنها را لمس و درک می کند. همه عوامل و عناصر موجود در این مناطق، حضوری برجسته دارند که بدون دخالت انسان، مکانی ناب به وجود آورده اند.

از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

از بزرگ تا کوچک در مکتب یان گل

در مکتب یان گل کارها مقیاس پذیر هستند. آنها اعتقاد دارند که می توانند در شهرهای بزرگ و کوچک کار کنند؛ زیرا با وجود زمینه متفاوت طراحی، انسان مولفه اصلی است.

درس بزرگ شهر مسا درباره مشارکت عمومی

درس بزرگ شهر مسا درباره مشارکت عمومی

شهر مسا به عنوان سومین شهر بزرگ ایالت آریزونا دارای هویتی شاخص نیست. ایده طراحی فضای عمومی جدید در تعامل تیمهای طراحی با شهروندان و مشارکت آنها شکل گرفت.

طرح برگزیده مسابقه میدان عمومی فلتیرون

طرح برگزیده مسابقه میدان عمومی فلتیرون

سازه بلورین نووا، رهگذران را وادار به ورود به داخل و خیره شدن به نشانه های نمادین میدان فلتیرون که توسط روزنه هایی در قمست بیرونی سازه قاب شده اند، می کند.

هنرهای محیطی برتر جهان

هنرهای محیطی برتر جهان

هدف منظر ایجاد رابطه بین فرهنگ و جامعه است که می تواند از طریق قدرت تخیل هنرمند ایجاد شود. هنر محیطی و شهری در ترکیب با معماری منظر این هدف را عملی می کند.

باغ آسمان پروژه مسکونی اشتون مورف در بانکوک

باغ آسمان پروژه مسکونی اشتون مورف در بانکوک

هدف از طراحی مجموعه، یکپارچه سازی آن با بافت محله به جهت بصری و اجتماعی است. استراتژی طراحی پروژه ادغام نام گرفت و با باغ آسمان و نمای سبز هماهنگی بدست آمد.

باز طراحی میدان به عنوان استراحتگاه شهری

باز طراحی میدان به عنوان استراحتگاه شهری

اگر تصور می کنید رنگ معماری منظر سبز است، باید دوباره بیندیشید. طراحی میدان استادت لونژ و تبدیل آن به استراحتگاه شهری، پروژه ای متضاد با تصورات پیشین ماست.