سیده شیدا اسدللهی

سیده شیدا اسدللهی

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
اهمیت باغها در طول پاندمی

اهمیت باغها در طول پاندمی

باغها روح ما را تغذیه می کنند، ما را به اجتماعات خود متصل می کنند و مکانهای امن و سالمی را برای فرار از حبس و قرنطینه در طول دوران پاندمی فراهم می کنند.

ترندهای معماری منظر در سال 2020 و دهه پیش رو

ترندهای معماری منظر در سال 2020 و دهه پیش رو

با توجه به ترندهای معماری منظر و تغییرات آب و هوایی باید چالشهای پیش رو را به عنوان یک راه حل دید تا این حرفه و دنیا بتواند حرکتی رو به جلو داشته باشد.

آنچه معماران باید از معماران منظر بیاموزند!

آنچه معماران باید از معماران منظر بیاموزند!

معماران منظر باید اصول طراحی مناسب مانند احترام به عناصر اولیه طبیعی سایت و تغییرات طولانی مدت و تأثیر ساختمان بر بافت شهری را در اختیار معماران قرار دهند.