سحر روحانی نژاد

سحر روحانی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
پروژه های برتر شهری در جهان

پروژه های برتر شهری در جهان

در پروژه های شهری، همواره شرایطی گوناگونی برای تاثیرگذاری بر طراحی وجود دارد. این مطلب به معرفی پروژه های برتر شهری با طراحی های منحصربفرد می پردازد.

پارک ساحلی برانشاییر در اسلو

پارک ساحلی برانشاییر در اسلو

پارک برانشاییر در شهر اسلو و درسایتی پساصنعتی، پراهمیت و شورانگیز در کنار آب ساخته خواهد شد و بزرگترین فضای بازعمومی در طرح شهرک جدید فییورد خواهد بود.

استفاده از فضای گمشده زیر بزرگراه به عنوان پارک

پارک بزرگ تورنتو در فضای متروک زیر بزرگراه

بزرگراهی طبقاتی در تورنتو 7 محله را از هم جدا کرده و این پروژه فضای گمشده و مخفی زیر بزرگراه را به شبکه ای از فضاهای عمومی به شکل پارک خطی تبدیل خواهد کرد.

منظر ترس و هیجان در جاده های کردستان

منظر ترس و هیجان در جاده های کردستان

به دلیل توپوگرافی منطقه هورامانات، جاده های آن دارای پیچ های تند و خطرناک هستند. عبور از آنها به صورت پیاده و سواره حس ترس و هیجان را در افراد بر می انگیزد.

9 حقیقت درباره معماری منظر

9 حقیقت درباره معماری منظر

در این مطلب 9 حقیقت جالب در مورد معماری منظر به عنوان یک حرفه که طراحی و مدیریت ساخت محیط را تحلیل کرده و ارتقای کیفیت محیط را در بر می گیرد، مطرح می شود.

منظر دوگانه سردر

منظر دوگانه سردر

کاشی کاری سردر مسجد جامع یزد در جبهه رو به شهر به قصد تعامل با منظر شهری رنگ و جلوه متفاوت دارد تا در میان انبوه بناهای خشتی حتی از دور نیز جلب نظر کند.

خط آسمان شهر میبد و عناصر تعریف کننده آن

خط آسمان شهر میبد و عناصر تعریف کننده آن

گنبد و گلدسته مساجد و بادگیر، عناصر شکل دهنده خط آسمان در بافت سنتی میبد هستند. این عناصر به جزء جنبه زیبایی، در خوانایی و آرامش روانی عابران نیز نقش دارند.