رضا سلطانی پور

رضا سلطانی پور

دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه معماری و هنر پارس و کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
احیاء منظر طبیعی یک رودخانه در اوکلند

احیاء منظر طبیعی یک رودخانه در اوکلند

پروژه رودخانه رز در اوکلند پایداری و بوم شناسی را مجسم کرده و یکی از معدود پروژه هایی است که ارزشهای بوم شناختی، فرهنگی و اجتماعی را دارا است و همه عوامل را برای ساخت یک فضا و لذت مردم از آن و کسب اطلاعات علمی گرد هم آورده است.

تلفیق فضای بیرونی و درونی با پروژه نیچراسکیپ

تلفیق فضای بیرونی و درونی با پروژه نیچراسکیپ

منظر در بیشتر مواقع به معنای فضای باز، هوای تازه و … است. نیچراسکیپ که به وسیله کنگو کوما و شرکتش ایجاد شده است، برای به چالش کشیدن این مفاهیم، همراه با عقیده هایی از پیش تعیین شده در فضاهای معمارانه ساخته شده است.

ویلیام ورستر

ویلیام ورستر

معماری، خود هدف نیست بلکه ابزاری برای زندگی، آسایش، کار و مردم است. در واقع معماری به مثابه قاب عکس است و نه خود عکس. ویلیام ورستر – معمار

ساموئل مکبی

ساموئل مکبی

معماری یک هنر اجتماعی است و نباید فقط به سمت عملکردگرایی و پاسخ به نیازهای روزمره زندگی بلکه باید به سمت پاسخگویی به نیازهای معنوی سوق داده شود. ساموئل مکبی

اریک پرری

اریک پرری

معماری مردمی ترين هنر است و مردم سختگير ترين منتقد آن. اریک پرری – معمار

کلودیو سیلورسترین

کلودیو سیلورسترین

معماری بايد تكميل كننده طبيعت باشد. معماری خوب باعث زيبايی طبيعت مي شود و به آن عظمت می بخشد. کلودیو سیلورسترین – معمار

جی آرتور پریتزکر

جی آرتور پریتزکر

معماری با بيان هنرمندانه خود قصد دارد كه از نيازهای ساده برای سرپناه و امنيت فراتر رود. جی آرتور پریتزکر – کارآفرین

دنیس اسکات

دنیس اسکات

معماری نمی تواند مردم را مجبور به تعامل كند بلكه با برنامه ريزی فضاهايی براي رو در رو شدن، فضای جمعي كارآمد و جذاب را به وجود مي آورد. دنیس اسکات

آندره تاوارس

آندره تاوارس

معماری درباره خلق پديده های جديد نيست بلكه درباره تحقق نيازها و انتظارات است. آندره تاوارس – معمار

آرژن اوسترمن

آرژن اوسترمن

معماری به دنبال بهبود شرایط محیطی، اجتماعی و گاهی هم سیاسی است. آرژن اوسترمن – معمار

آلبرت کان

آلبرت کان

معماری نود درصد تجارت است و ده درصد هنر. آلبرت کان – معمار

ریچارد میر

ریچارد میر

معماری یک امر حیاتی و دیرپاست زیرا مظروف ما و تعریف کننده فضای کاربردی، تحرک و زیست انسان است. ریچارد میر – معمار

بلیر کمین

بلیر کمین

معماری تنها یک معامله شخصی بین معمار و مشتری نیست. معماری روی هرکسی تاثیر می گذارد، پس بایدبرای همه قابل فهم باشد. بلیر کمین – منتقد معماری

تالار کنفرانس شهرداری لوسنا

تالار کنفرانس شهرداری لوسنا

تالار کنفرانس شهری لورسنا، اهمیت همجواری رودخانه را نشان می دهد. منظر این پروژه به خوبی با موقعیت آب و هوایی نامتعادل محیطی عجین شده است.

لیو ژیادو

لیو ژیادو

معماری، هنر تک بعدی نیست بلکه به عنوان یک حرفه باید با شرایط واقعی سر و کار داشته باشد و موجب بهبود شرایط جامعه شود. لیو ژیادو – معمار

لودویگ میس وندروهه

لودویگ میس وندروهه

معماری درباره خلق فرمهای ظاهری یا طراحی یک زمین بازی برای افراد جوان یا پیر نیست. معماری بستری واقعی برای به چالش کشیدن روح است. لودویگ میس وندروهه – معمار

نورمن فاستر

نورمن فاستر

معماری تجلی گاه ارزش هاست. آنچه بنا می کنیم بازتابی از سبک زندگی ماست. نورمن فاستر – معمار

برنارد چومی

برنارد چومی

معماری همواره وابسته به قدرت و منافع کلان مالی یا سیاسی است. برنارد چومی – معمار

تام مین

تام مین

معماری در واقع، روشی برای نگریستن، اندیشیدن و سوال پرسیدن درباره جهان و مکان ما در آن است. تام مین – معمار

مرکز حمایتگر پزشکی در ایلی نوی

مرکز حمایتگر پزشکی در ایلی نوی

مرکز حمایتگر پزشکی در ایلی نوی بهبود دسترسی بیماران، تداوم درارائه مراقبتها و افزایش کارایی را به کمک پیوستن ساختمان جدید به بیمارستان فعلی محقق کرده است.

پیتر آیزنمن

پیتر آیزنمن

معماری قطعاً یک کنش سیاسی است. پیتر آیزنمن – معمار