ارتباط میان درختان و سلامت انسان

اطلاعات جمع آوری شده بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ نشانگر این است از بین رفتن درختان موجب افزایش مرگ ناشی از بیماری های قلبی-عروقی و دستگاه تنفسی تحتانی شده است.

emerald-ash-borerاطلاعات جمع آوری شده بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ نشانگر این است که از بین رفتن درختان توسط گونه ای از سوسک ها “emerald ash borer”، موجب افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی – عروقی و دستگاه تنفسی تحتانی شده است. از بین 15 ایالت در نواحی مورد مطالعه، 6,113 مورد مرگ ناشی از بیماری سیستم تنفسی تحتانی بوده و 15,080 مورد مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی بوده است.

گردآوری و ارائه: نورا وحیدیان


Source: Donovan, Geoffrey H., David T. Butry, Yvonne L. Michael, Jeffrey P. Prestemon, Andrew M. Liebhold, Demetrios Gatziolis, and Megan Y. Mao. (2013). The relationship between trees and human health: Evidence from the spread of the Emerald Ash Borer. American Journal of Public Health 44(2), 139-145.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

ارتباط میان درختان و سلامت انسان
ارتباط میان درختان و سلامت انسان

نویسنده:

مطالب مرتبط