تاثیر قدمت تاریخی مدارس بر میزان پیاده رفتن دانش آموزان به مدرسه

نتایج تحقیقی بر روی 200 مدرسه در منطقه ای تاریخی در کالیفرنیا نشان می دهد که احتمال پیاده رفتن دانش آموزان به مدرسه های با قدمت 4 برابر دیگر مدرسه ها است.

walking-to-school

نتایج یک تحقیق بر روی 200 مدرسه در منطقه ای فرهنگی تاریخی در جنوب کالیفرنیا (Carolina’s Lowcountry) نشانگر این است که احتمال پیاده رفتن دانش آموزان 5 تا 15 ساله به مدرسه هایی که قبل از سال 1983 ساخته شده اند به میزان 4 برابر بیشتر از آنهایی است که در سال های اخیر احداث شده اند.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Kouri, Christopher. (1999). Wait for the Bus: How Lowcountry School Site Selection and Design Deter Walking to School and Contribute to Urban Sprawl. A Report Prepared for the South Carolina Coastal Conservation League. Terry Sanford Institute of Public Policy, Duke University.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

تاثیر قدمت تاریخی مدارس بر میزان پیاده رفتن دانش آموزان به مدرسه
تاثیر قدمت تاریخی مدارس بر میزان پیاده رفتن دانش آموزان به مدرسه

نویسنده:

مطالب مرتبط