رابطه میان شاخصه های فضای باز محلی با کیفیت زندگی سالمندان

یافته های تحقیقی حاکی از آن است که سالمندانی که فضاهای باز با شاخصه های مطلوبیت و امنیت را در فاصله مناسبی در همسایگی خود دارند، زندگی رضایت بخش تری دارند.

quality-of-life-for-older-peopleبر اساس یک تحقیق در بریتانیا دریافته اند که شاخصه هایی همچون مطلوبیت فضا و امنیت پیرامون فضاهای باز و همچنین فاصله از آنها با رضایتمندی از زندگی در افراد سالخورده در ارتباط است. یافته ها حاکی از آن است که افراد سالخورده ای که فضاهای باز مطلوب و امنی در همسایگی خود دارند و این فضای باز در فاصله مناسبی از آنها واقع شده، زندگی رضایت بخش تری نسبت به دیگر افرادی که از این امکان برخوردار نیستند، دارند.

گردآوری و ارائه: شبنم محمدزاده


Source: Sugiyama, Takemi, Catharine Ward Thompson, and Susana Alves. (2009). Associations Between Neighborhood Open Space Attributes and Quality of Life for Older People in BritainEnvironment and Behavior, 41(1), 3-21.


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

رابطه میان شاخصه های فضای باز محلی با کیفیت زندگی سالمندان
رابطه میان شاخصه های فضای باز محلی با کیفیت زندگی سالمندان

نویسنده:

مطالب مرتبط