پیوند با طبیعت در آرامستان روستای بلبر

آرامستان روستای بلبر به وسیله حصاری از سنگهای طبیعی محصور شده است. سنگ قبرها نیز به صورت عمودی است تا بدین وسیله سطح زمین آرامستان همچنان سرسبز باقی بماند.

beheshte jafari 2پیوند با طبیعت در بین مردمان روستای بلبر تا حدی قوی است که در منظر آرامستان آنها نیز به چشم می خورد. به طوری که آرامستان این روستا به وسیله حصاری از سنگهای طبیعی که از بستر سایت انتخاب شده اند محصور شده است. همچنین سنگ قبرها نیز به صورت عمودی است تا به این وسیله سطح زمین آرامستان همچنان سرسبز باقی بماند.

Linking with the nature in Bolbar village Cemetery
عکس: بهشته جعفری / ییلاق روستای بلبر/ کردستان / بهار 1395

نمونه خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

پیوند با طبیعت در آرامستان روستای بلبر
پیوند با طبیعت در آرامستان روستای بلبر

نویسنده:

  • بهشته جعفری

    کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مطالب مرتبط