هم آمیزی رنگ و نام افراد سبب شکل گیری هویت مکان

هر فرد با مشاهده نام خود بر دیوار نسبت به آن احساس تعلق نموده و بلوکهای سیمانی آن تبدیل به عناصری هویت بخش برای ساکنین جزیره و حتی گردشگران می گردند.

shaghayegh jalilpoorجلوه اسامی و رنگهای گوناگون بر دیوار کوچه های جزیره هرمز، آن را تبدیل به عنصری متعلق به اهالی می نماید. هر فرد با مشاهده نام خود بر دیوار نسبت به آن احساس تعلق نموده و بدین ترتیب دیوار بی ارزش و بلوکهای سیمانی آن تبدیل به عناصری هویت بخش و ارزشمند برای ساکنین جزیره و حتی گردشگران می گردند.

 color and names mixture to formationin of place identity for residents
عکس: شقایق جلیل پور / کوه های رنگین / جزیره هرمز/ بهمن ۱۳۹۴

نمونه خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

هم آمیزی رنگ و نام افراد در شکل گیری هویت مکان برای ساکنین
هم آمیزی رنگ و نام افراد سبب شکل گیری هویت مکان

نویسنده:

  • شقایق جلیل پور

    دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

مطالب مرتبط