باغهای کن آخرین بازمانده باغهای تهران

یکصد و نود و دومین گفتمان هنر و معماری انجمن مفاخر معماری ایران به باغهای کن، این آخرین بازمانده باغهای تهران اختصاص دارد.

در یکصد و نود و دومین گفتمان هنر و معماری انجمن مفاخر معماری ایران که به باغهای کن، این آخرین بازمانده باغهای تهران اختصاص دارد، آقایان محمد حقانی، پیروز حناچی، علی دشتی، محمدحسین بوچانی در پنل گفتگو حضور دارند، مسئول پنل آقای علیرضا قهاری است. سخنرانان آقایان کیانوش سوزنچی و محمد میرزایی هستند و دبیر نشست خانم غزال کرامتی است. در این نشست به بررسی نقش باغهای کن در ساختار شهری تهران پرداخته خواهد شد و نظریات مختلف پیرامون نحوه برخورد با آنها به عنوان بخش طبیعی از شهر تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
Cannes Garden Panelانجمن مفاخر معماری ایران با همکاری موسسه مطالعات جهان باغ ایرانیان، شورای اسلامی شهر تهران، کمپین حفاظت از درختان و باغهای شهر تهران و مجموعه باغ موزه قصر اقدام به برگزاری این نشست کرده است. در سایت این انجمن در مورد چیستی این پنل آمده است:
باغ های کن، یکی از مهمترین ثروت فرهنگی – طبیعی شهر تهران هستند. کلانشهر تهران، در پس این همه سال توسعه و گسترش افقی و عمودی، هنوز هم به باغهای کن وابسته است. بنابراین تصمیم گیریها در خصوص نحوه برخورد با این ثروت طبیعی و فرهنگی تهران بسیار حساس است، چون هر  اقدامی در نظر آیندگان به عنوان بینش و نظر و فرهنگ انسان عصر ما با طبیعت کارآمد باغ، ثبت خواهد شد.
از نظر اجرایی و طراحی، نه فقط تثبیت، بلکه باززنده سازی فعالیت باغداری است که مهم است؛ و این امر با تغییر کاربری باغات به فضای سبز عمومی، قطع به یقین بیش از امروز مغفول خواهد شد و زودتر از روند فعلی، کار و پیشه باغداری در این شهر را برای همیشه منسوخ خواهد کرد. مهمتر، نحوه مدیریت اجتماعی این محدوده از شهر تهران است، که پس از تثبیت ایده باززنده سازی باغات و فعالیت باغ و باغداری روستای کن در شهر تهران، به سرعت بایستی طراحی و برنامه ریزی گردد.
برای محدوده روستای درون شهری کن و باغ های آن، تاکنون چندین طرح تهیه شده که بیشتر به نیمه جنوبی این باغ ها، حدفاصل بزرگراه های همت و حکیم پرداخته اند.

طرح اراضی کشت اجباری کن

مهمترین اهداف اين طرح عبارت بودند از:

  • آزادسازي مسير بزرگراه همت
  • حفظ باغها و اراضي كشاورزي
  • ايجاد نقش فراغتی در منطقه
طرح تفصیلی ویژه باغات کن

در طرح تفصیلی جدید شهر تهران این باغها در پهنه سکونت R قرار داده شده بود که در نهایت در اسفندماه 1393 به همت شورای اسلامی شهر تهران و شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، از این پهنه خارج و به پهنه حفاظت G بازگردانده شد.

شرکت در این نشست می تواند برای کلیه دانشجویان معماری منظر، فضای سبز و شهرسازی مفید باشد. این نشست در روز چهارشنبه 14 بهمن ماه 1394 از ساعت 16 الی 18 در باغ موزه قصر واقع در خیابان شریعتی، خیابان مطهری شرقی برگزار خواهد شد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این نشست می توانید به خبر مربوط به آن در سایت انجمن مفاخر معماری ایران مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

باغهای کن آخرین بازمانده باغهای تهران
باغهای کن آخرین بازمانده باغهای تهران

نویسنده:

مطالب مرتبط