آداب تشرف و منظر مکان مقدس

رعایت آداب تشرف همچون پوشش و پاکیزگی جسمانی مقدمه ای برای وصل به آسمان و حفظ حرمت مكان است. مکان و منظر پاک جایگاه انسان پاک خواهد بود.

زهراایلیاتی

 آداب تشرف به مکان مقدس در تمامی ادیان وجود دارد و به قصد گذار فرد از دنیای مادی به دنیای معنوی است. رعایت آداب پوشش و پاکیزگی جسمانی آغاز این تحول در انسان و مقدمه ای برای وصل به آسمان و حفظ حرمت مكان است. این آداب در زیارتگاه چک چک در شهر اردکان یزد، منظر انسانی را دارای درجه ای از فروتنی می کند که برای درک حضور مکانی مقدس شایسته است.
قداست مکان زیارتی از آن جهت است که محل فکر، اندیشه و عبادت است. در نتیجه افکار، رفتار و آداب شیطانی را راهی بدانجا نیست. منظر پاک جایگاه انسان پاک است.

The rituals and landscape of sacred place
عکس: زهرا ایلیاتی / آداب تشرف و منظر مکان مقدس / چک چک / یزد / پاییز ۱۳۹۴

 نمونه خوب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشخصات مطلب

آداب تشرف و منظر مکان مقدس
آداب تشرف و منظر مکان مقدس

نویسنده:

  • زهرا ایلیاتی

    کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی

مطالب مرتبط